درس ۱۹: آنالیز حساسیت در مدل ریاضی خطی

در زمان تهیه مدل های ریاضی، ضرایب و اعداد ثابتی که بدست می آیند اصولاً تخمینی هستند از داده های موجودی در سیستم (یا از طریق آزمایشات و شبیه سازی ریاضی بدست می آیند) و مقدار آنها در واقعیت یا طی زمان ممکن است تغییرات داشته باشد، بنابراین در بسیاری از اوقات برای ما مطلوب است تا بدایم در صورت تغییر در این مقادیر ثابت در جواب بدست آمده کنونی ما چه تغییری ممکن است رخ دهد و نیز تا چه حد مجاز هستیم مقادیر ثابت را تغییر دهیم تا جواب بدست آمده تغییر نکند.

آنالیز حساسیت شیوه بررسی تغییرات در یک مدل ریاضی است که با استفاده از آن بررسی می کنیم که در جواب های بدست آمده چه تغییری رخ خواهد داد.

در این بخش در خصوص آنالیز حساسیت و تغییراتی که در یک مدل ریاضی خطی رخ خواهد داد و نتایجی که بدست خواهد آمد گفتگو می کنیم

همه تندرستی به فرمان اوست                      همه نیکویی زیر پیمان اوست

ز خاشاک تا هفت چرخ بلند                           همان آتش و آب و خاک نژند

به هستی یزدان گوایی دهند                         روان تو را آشنایی دهند

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۴۵ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X