درس ۲: جواب های پایه ای در الگوریتم سیمپلکس

جواب های پایه ای همان نقاط راسی هستند که به صورت جبری آنها را نمایش می دهیم. از آنجایی که تعریف نقاط راسی از لحاظ هندسی حداکثر برای یک مدل سه بعدی قابل قبول است، بنابراین به نقاطی که روی تقاطع محدودیت های مدل قرار دارند نقاط پایه ای گویند. در این بخش علوه بر تعریف متغیرهای کمکی برای رسیدن به نقاط پایه ای، یژگی های نقاط پایه ای نیز گفته می شود

سر نامداران زبان برگشاد                         ز دادار نیکی دهش کرد یاد

چنین گفت کز کردگار سپهر                     دل ما پر از آفرین باد و مهر

کزویست نیک و بدویست کام                   ازو مستمندیم وزو شادکام

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۹ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X