درس ۷: حل الگوریتم سیمپلکس در فرم جدول در اکسل

در این بخش با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) یک مدل ریاضی خطی ساده را با روش جدولی حل خواهیم کرد، استفاده از فرمت جدولی در اکسل برای افرادی که با اکسل و فرمول نویسی در آن آشنایی زیادی ندارند توصیه می شود تا از این طریق هم عملیات سیمپلکس را بهتر یاده گرفته و هم فرمول های بسیار اولیه در اکسل را یاد گیرند

بدانگه که یابی تن زورمند                      ز بیماری اندیش و درد و گزند

پس زندگی یاد کن روز مرگ                   چنانیم با مرگ چون باد و برگ

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۳۳ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X