درس ۱: تعریف متغیر تصادفی

در این بخش به مفهوم و تعریف یک متغیر تصادفی خواهیم پرداخت و در آن گفته می شود که یک از متغیرهای تصادفی به عنوان یک تابع (عملگر) به منظور تبدیل خروجی‌های فضای نمونه به مقادیر قابل اندازه گیری (کمی) استفاده می شود.

به شاهی نشست از برش کیقباد                   همان تاج گوهر به سر برنهاد

همه نامداران شدند انجمن                            چو دستان و چون قارن رزم‌زن

چو کشواد و خراد و برزین گو                           فشاندند گوهر بران تاج نو

فردوسی

داستان اولین نبرد رستم (با افراسیاب) از شاهنامه فردوسی

۱۵ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X