درس ۱: مفاهیم مدلسازی ریاضی

در این بخش مدلسازی ریاضی تعریف شده و بخش های مختلف آن تشریح می شود. همچنین یک طبقه بندی کلی برای انواع مدل های ریاضی ارائه می شود. از آنجایی که تعریف مدل ریاضی برای یک سیستم واقعی یکی از چالش های برنامه ریزی خطی است و یک راه حل کلی و استاندارد برای آن وجود ندارد، بنابراین طبقه بندی انواع مدل های ریاضی در شناخت مدل ها و نیز تهیه مدل ها برای سیستم های واقعی بسیار کمک کننده خواهند بود.

ای چرخ مرا دلی ست بیداد پسند                     بیمم دهی از سنگ حوادث تا چند

من شیشه نیم که بشکند سنگ توام                 مرغ قفسم که گشتم آزاد ز بند

وحشی باقفی

۱۱۵ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X