درس ۱۰: تجزیه و تحلیل و رسم نمودار پارتو در اکسل

در این بخش ابتدا جدول اعداد مربوط به پارتو را با استفاده از فرمول های اکسل تهیه کرده و بر اساس آن نمودار پارتو ترسیم خواهد شد و همچنین از ابزار رسم نمودار پاتور موجود در اکسل نیز برای ترسیم آن استفاده خواهد شد و با استفاده از آن داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست           مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

میان او که خدا آفریده است از هیچ                  دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست

حافظ

۲۳۰ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X