درس ۱۰: تعریف تابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور تابعی است که با استفاده از مشتقل گیری از آن می‌توان امیدهای ریاضی مراتب مختلف را بدست آورده و محاسبه کرد. تابع مولد گشتاور برای یک توزیع احتمال یکتا بوده و بنابراین می توان گفت که با استفاده از می‌توان تابع چگالی یا جرمی احتمال را به طور کامل تعریف کرد.

چه پوشد کجا برافرازد درفش        که پیداست تابان درفش بنفش

من امروز بند کمرگاه اوی             بگیرم کشانش بیارم بروی

فردوسی

۱۴ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X