درس ۱۲: حلقه های تکرار – جمله while

در این بخش در خصوص حلقه تکرار مهم دیگیری با نام while صحبت خواهیم کرد. در این حلقه درواقع می خواهیم تا زمانی که یک شرط برقرار است، یکسری اقدامات تکرار شود و در صورتی که دیگر آن شرط برقرار نبود، از حلقه خارج شویم و دیگر آن اقدامات انجام نشوند.

در زمانی که داریم چرخه while را تعریف می کنیم، باید به یاد داشته باشیم که بلاخره زمانی از این چرخه بایست خروج پیدا کنیم، پس تعریف شرط در این جملات بسیار اهمیت دارند و باید طوری شرط را انتخاب کنیم که در زمان مناسب از حلقه خارج شویم.

هریک که در رساندن آب به خانواده و روستا و کشور و سرزمین خویش کامیاب شود، این چنین گوید:

«سرزمین ما باید خرم و سرسبز شود و ببالد.»

اوستا

۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X