درس ۱۲: زمان به عنوان یک متغیر

در این بخش داده های مدنظر را در طی زمان (برای ۵ سال) جمع آوری خواهیم کرد و رفتار آنها را در طی زمان بررسی می کنیم. زمان یکی از متغیرهای بسیار مهم در آمار است و داده هایی که در طی زمان جمع آوری شده و مورد بررسی قرار می گریند را سری های زمانی گویند

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است                صراحی می ناب و سفینه غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است                      پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است

حافظ

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X