درس ۱۳: توزیع احتمال بینم

زمانی که یک متغیر تصادفی برنولی را چندین بار (بیش از یک بار)مورد آزمایش قرار دهیم، آنگاه متغیر تصادفی مجموع تعداد پیروزی های رخ داده (هدف ما بدست آوردن این است که در کل آزمایش چه تعداد پیروزی رخ داده است) یک متغیر تصادفی بینم (یا دوجمله ای) خواهد بود.

بدو گفت رستم که ای پهلوان                 تو از من مدار ایچ رنجه روان

جهان آفریننده یار منست                       دل و تیغ و بازو حصار منست

فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X