درس ۱۳: معیارهای مکانی

سنجش های گرایش به مرکز (معیارهای مکانی) اعدادی هستند که توزیع مشاهدات یا داده های اندازه گیری شده را خلاصه و توصیف می کنند. این معیارها بیان کننده تمرکز داده ها هستند از قبیل میانگین حسابی، هندسی، هارمونیک، میانه و مد.

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است         سلطان جهانم به چنین روز غلام است

گو شمع میارید در این جمع که امشب                   در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

حافظ

I know where I’m going and I know the truth, and I don’t have to be what you want me to be. I’m free to be what I want.

Mohamed Ali Kley

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X