درس ۱۴: توزیع احتمال فوق هندسی

زمانی که یک متغیر تصادفی برنولی بر اساس یک جمعیت محدود مورد آزمایش قرار گیرد و هدف از آزمایش بررسی تعداد موفقیت های بدست آمده از انتخاب چند متغیر برنولی باشد، آنگاه متغیر تصادفی مجموع پیروزی های رخ داده در این جمعیت محدود را متغیر فوق هندسی می گویند (توجه داشته باشید که تفاوت اصلی بین توزیح احتمال فوق هندسی با توزیع احتمال بینم در محدود و نامحدود بودن جمعیت مورد آزمایش است)

برانگیخت آن رخش رویینه سم                   برآمد خروشیدن گاو دم

چو افراسیابش به هامون بدید                   شگفتید ازان کودک نارسید

فردوسی

۱۵ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X