درس ۱۴: روش M بزرگ برای سیمپلکس

یکی از روش های پیدا کردن یک نقطه شده شروع اولیه شدنی برای الگوریتم سیمپلکس استفاده از روش M بزرگ است. در این روش با استفاده از تعریف متغیرهای مصنوعی برای مدل، قرار دادن یک عدد بسیار بسیار بزرگ به عنوان ضریب تابع هدف برای این متغیرهای مصنوعی، از یک نقطه شروع اولیه نشدنی شروع خواهیم کرد و مدل را با استفاده از الگوریتم سیمپلکس حل می کنیم. با توجه به اینکه مقدار M ضریب تابع هدف برای متغیرهای مصنوعی بسیار بزرگ هستند، اطمینان خواهیم داشت که این متغییرهای مصنوعی در اسرع وقت از پایه خارج شده و زمانی که آنها از پایه خارج شوند دیگر به پایه باز نخواهند گشت. وقتی که تمام متغیرهای مصنوعی از پایه خارج شوند، در واقع جواب پایه ای بدست آمده برای مدل اصلی شدنی بوده و به سمت جواب بهینه مدل اصلی در حرکت هستیم.

نباشم ز دستور همداستان                  که بر من بپوشد چنین داستان

بدرگاه بر کارداران من                         ز لشکر نبرده سواران من

چو روزی بدیشان نداریم تنگ               نگه کرد باید بنام و به ننگ

همه مردمی باید و راستی                 نباید به کار اندرون کاستی

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۷۴۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X