درس ۱۶: توزیع احتمال بینم منفی

زمانی که یک متغیر تصادفی برنولی را چندین بار (بیش از یک بار) مورد آزمایش قرار دهیم و هدف ما بررسی تعداد آمازیشات مورد نیاز برای رسیدن به یک تعداد معین از پیروزی باشد، آنگاه متغیر تصادفی تعداد آزمایشات برای رسیدن به آن تعداد معین پیروزی در یک جمعیت برنولی یک متغیر تصادفی بینم منفی (دوجمله ای منفی) خواهد بود.

به پیش سپاه آمد افراسیاب                   چو کشتی که موجش برآرد ز آب

چو رستم ورا دید بفشارد ران                  بگردن برآورد گرز گران

چو تنگ اندر آورد با او زمین                      فرو کرد گرز گران را به زین

فردوسی

۲ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X