درس ۱۹: توزیع احتمال نرمال

بی شک یکی از مهمترین و پرکاربردترین توزیع های احتمال، تابع توزیع احتمال نرمال است. زمانی که یک متغیر تصادفی بتواند تمامی اعداد حقیقی (از منفی بینهات تا مثبت بینهایت) را داشته باشد و شکل نمودار تابع چگالی آن به صورت زنگی متقارن حول مرکز و میانگین آن باشد، آنگاه گویم که متغیر تصادفی نرمال است.

چو آوای زنگ آمد از پشت پیل                خروشیدن کوس بر چند میل

یکی مژده بردند نزدیک شاه                   که رستم بدرید قلب سپاه

فردوسی

۱۸ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X