درس ۲: تعریف تابع توزیع احتمال

در این بخش تابع توزیع احتمال را تعریف خواهیم کرد و در آن توضیح داده می شود که یک تابع توزیع احتمال در واقع نحوه تقسیم شدن مقادیر احتمال (عدد یک) بین مقادیر مختلفی است که یک متغیر تصادفی می تواند داشته باشد. در واقع، با استفاده از تابع توزیع احتمال می‌توان گفت چقدر احتمال دارد که یک متغیر تصادفی یک مقدار خاص یا یک دامنه از مقادیر را داشته باشد.

قباد از بزرگان سخن بشنوید                         پس افراسیاب و سپه را بدید

دگر روز برداشت لشکر ز جای                       خروشیدن آمد ز پرده‌سرای

بپوشید رستم سلیح نبرد                             چو پیل ژیان شد که برخاست گرد

فردوسی

۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X