درس ۲: مدل خطی

در این بخش نحوه مدلسازی خطی تعریف شده و بخش های مختلف آن به همراه نحوه نمایش آن به حالت های برداری و ماتریسی و فرض هایی که برای آن در نظر گرفته شده است (فرض تناسب، فرض جمع پذیری، فرض تقسیم پذیری و فرض قطعیت) تشریح خواهد شد.

تا بود چنین بود و چنین است جهان                  از حادثه دهر کرا بود امان

بلقیس اگر به ملک جاویدان رفت                      جاوید تو مانی ای سلیمان زمان

وحشی باقفی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X