درس ۲۰: توزیع احتمال گاما

توزیع گاما یک خانواده از توزیع های احتمال با دو پارامتر شکل است. این توزیع نام خود را از تابع گاما بدست آورده است که با استفاده از این تابع، این توزیع احتمال بدست آمده است و کاربردهای فراوانی دارند. برای مثال تابع توزیع های احتمال نمایی، ارلنگ و مربع کای همگی حالت خاصی از این توزیع هستند

چنان تا بر شاه ترکان رسید                     درفش سپهدار شد ناپدید

گرفتش کمربند و بفگند خوار                    خروشی ز ترکان برآمد بزار

فردوسی

۲۶ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X