درس ۲۲: توزیع احتمال بتا

تابع توزیع احتمال بتا برای مواردی که یک متغیر تصادفی بین دو فاصله محدود بوده بسیار کاربردی است. این متغیر تصادفی بین صفر و یک است و بر این اساس می توان برای تمامی متغیرهایی که بین دو فاصله عددی قرار دارند (بر اساس نرمالیزه کردن) آن را استفاده کرد.

بران ترگ زرین و زرین سپر                  غمی شد سر از چاک چاک تبر

تو گفتی که ابری برآمد ز کنج              ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج

فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X