درس ۲۳: توزیع احتمال ویبول

تابع توزیع یکی از توزیع های احتمال پیوسته بسیار کاربردی در تئوری پایداری، تئوری مقادیر دورافتاده و .. است. این توزیع دارای دو پارامتر شکل است و متغیر تصادفی و نیز پارامترهای آن همگی بزرگتر مساوی صفر می توانند باشند.

ز گرد سواران در آن پهن دشت               زمین شش شد و آسمان گشت هشت

هزار و صد و شصت گرد دلیر                  به یک زخم شد کشته چون نره شیر

فردوسی

۷۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X