درس ۲۵: توزیع احتمال تی-استیودنت

زمانی که از یک جامعه نمونه برداری صورت می گیرد و خواهان استفاده از تقریب نرمال یا استفاده از تئوی حد مرکزی هستیم، اما تعداد نمونه های گرفته شده کم باشد (کمتر از ۳۰)، آنگاه از تابع توزیع احتمال تی-استیودنت (t-student) برای بررسی این نمونه ها استفاده خواهیم کرد.

برفت از لب رود نزد پشنگ                زبان پر ز گفتار و کوتاه چنگ

بدو گفت کای نامبردار شاه               ترا بود ازین جنگ جستن گناه

فردوسی

۴ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X