درس ۳: ساختار مقالات علمی

مقالات علمی نوشته شده بایست از یک ساختار خاصی که توسط ژورنال‌ها تعیین می‌شوند پیروی کنند. محققان برای ارائه مقاله خود به هر ژورنال، بایستی ابتدا استانداردهای تعریف شده در آن ژورنال برای ارسال مقالات را مطالعه کرده و سپس مقاله خود را بر اساس آن استانداردها تنظیم و ارسال نمایند.

با توجه به اینکه ساختار کلی مقالات علمی در تمامی مجلات یکسان است و از یک رویه بخصوص پیروی می‌کنند، بنابراین در این قسمت این موارد یکسان تشریح شده تا محققان با طریقه نوشتن یک مقاله با ساختار مناسب آشنا شوند. همچنین در این قسمت استفاده از Style ها در نرم افزار Word که بسیار کاربردی هستند و به افراد برای تهیه یک فایل نوشتاری تمیز و ساختار یافته کمک فراوانی می‌کند نیز تشریح شده است.

دانش سازمایافته علم است. خرد سازمان یافته زندگی.

امانوئل کانت

Science is organized knowledge. Wisdom is organized life.

Immanuel Kant

۵ مشاهده
ساختار مقالات

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X