درس ۳: نوشتن برنامه و تابع در محیط VBA

پیش از آنکه به VBA بگویم که یکسری اقدامات را انجام دهد، باید به او بگویم که کارهایی که می خواهیم او انجام دهید از کجا شروع شده، چه ورودیی هایی لازم دارد و به کجا ختم می شود. بنابراین باید به VBA بگویم که شروع برنامه ما از کجا است و پایان آن در کجا، که این کار به واسطه کلمات کلیدی sub () و function () برای تعریف شروع یک برنامه و کلمات کلیدی End dub و End Function برای اعلام پایان برنامه صورت می گیرد. همچنین برای شروع برنامه بایست برای VBA اسم آن برنامه را نیز تعریف کنیم، که این کار با نوشتن نام دلخوا (بدون فاصله یا خط تیره بین کلامت) بین کلمه کلیدی (یعنی sub یا Function) و پرانتز صورت می گیرد (به طور مثال، sub give_last_name ()، که جمله به کار برده شده give_last_name نام برنامه ما بوده و باید توجه شود که از آندرلاین در بین کلمات استفاده شده) و در صورتی که یک برنامه یکسری ورودیی دریافت کند (یعنی برای آنکه نیاز باشد تا این برنامه اجرا شود نیاز باشد تا یکسری داده ها به آن برنامه ارائه شود) آنگاه نام آن ورودیی ها را در درون پرانتزها برای برنامه تعریف خواهیم کرد (همانند sub give_last_name (name, age)، که یعنی برای آنکه این برنامه بتواند کار کند نیاز است تا داده های اسم و سن را به آن بدهیم). تفاوتی که sub با Function دارد در این است که یک برنامه Function (همانطور که از نام آن پیدا است) یک تابع بوده و می تواند یک خروجی برگرداند (به این معنی که اگر برنامه را با Function give_last_name (name, age) شروع کنیم، قبل از پایان دادن به آن می توانیم give_last_name را به صورت یک داده به کاربر یا برنامه ای دیگر ارائه دهیم، اما اگر آن را با Function give_last_name (name, age) شروع می کردیم، تنها می توانستیم یکسری اقدامات را انجام دهیم و نمی توانستیم به کاربر یا برنامه ای دیگر خروجی ارائه دهیم)

در این بخش نحوه تعریف برنامه تشریح شده است و مثالی کاربردی از آن ارائه شده است.

گل دگر ره به گلستان آمد                                  واره‌ی باغ و بوستان آمد

وار آذر گذشت و شعله‌ی او                                شعله‌ی لاله را زمان آمد

 

رودکی

۶۱۴ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X