درس ۵: اعمال تغییرات در سلول های اکسل توسط VBA

در بسیاری از مواقع نیاز است تا اندازه، رنگ، فونت و دیگر موارد توسط VBA در اکسل تغییر کند (به طور مثال برنامه ای نوشته شده که می خواهد تمامی سلول هایی که در آن کلمه “a” وجود دارد را تغییر رنگ داده و فونت آن ها را بزرگتر کند). در این بخش این موضوع گفتگو شده و تشریح شده است.

همچنین یکی از روش هایی که بتوانیم کلمات کلیدی و توابع مفید را در VBA پیدا کنیم، استفاده از ماکرو است، در این بخش این روش نیز تشریح شده است و نشان داده شده است که چگونه می توانیم از کدهای ماکرو برای توسعه برنامه خودمان استفاده کنیم.

گیتی را نیرو باد!                       درورد بر گیتی!

نرم گفتاری گیتی را باد!             پیروزی گیتی را باد!

فراوانی گیتی را باد!                  آبادانی گیتی را باد!

باید برای آبادانی جهان کوشید و آن را بدرستی نگهبانی کرد و به سوی روشنایی برد

اوستا

۴۱ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X