درس ۵: توزیع احتمال شرطی

در صورتی که در خصوص جمعیت مدنظر از قبل اطلاعاتی در دست باشد و با استفاده از دانستن آن اطلاعات بخواهیم مقادیر احتمال متغیر تصادفی را بدست آوریم، از توزیع احتمال شرطی استفاده می کنیم. در این حالت، اطلاعات که میدانیم را یک متغیر تصادفی که برابر شده است با آن اطلاعات در نظر می گیریم و آنچه که می خواهیم بدست آوریم را یک متغیر تصادفی دیگر تعریف می کنیم.

ز لشکر چو کشتی سراسر زمین                کجا موج خیزد ز دریای چین

سپر در سپر بافته دشت و راغ                    درفشیدن تیغها چون چراغ

جهان سر به سر گشت دریای قار               برافروخته شمع ازو صدهزار

فردوسی

۳ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X