درس ۵: ساختار و نوشتن پایانامه

پایانامه سندی است که فعالیت‌های علمی انجام شده توسط افراد برای یک ارگان خاص (مانند دانشگاه‌ها) را تشریح کرده و افراد از آن در برابر داوران علمی دفاع می‌کنند. پایانامه‌ها برای ارائه به دانشگاه‎ها و مراکز بایست طبق استاندارهای تعریف شده در آن دانشگاه یا ارگان تهیه شوند که این استانداردها ممکن است در هر مرکز و ارگانی متفاوت باشد، اما کلیات موارد در تمامی آنها مشابه بوده و جزئیات آنها تفاوت دارد. در این قسمت شعی شده تا ساختار کلی پایانامه‌ها و نحوه نگارش آنها در نرم افزار MsWord تشریح شود تا دانشجویان با استفاده از آن بتوانند پایانامه های خود را به درستی تهیه نمایند.

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است                      رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است
با اهل خرد باش که اصل تن تو                               گردی و نسیمی و غباری و دمی است

خیام

۰ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X