درس ۶: متغیرهای تصادفی مستقل

زمانی که در یک جامعه بیش از یک متغیر تصادفی داشته باشیم، اما دانستن مقدار یک متغیر بر احتمال آنکه متغیر دیگر چه مقدار دیگری بگیرد تاثیری نداشته باشد، آنگاه گفته می شود که این دو متغیر مستقل از یکدیگر هستند.

ز نالیدن بوق و بانگ سپاه                  تو گفتی که خورشید گم کرد راه

سبک قارن رزم‌زن کان بدید                 چو رعد از میان نعره‌ای برکشید

میان سپاه اندر آمد دلیر                     سپهدار قارن به کردار شیر

فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X