درس ۹: بازنگری و اصلاحات متن در MsWord

پس از آن که یک نوشته (سند، ایمیل، پایانامه و …) تهیه می‌شود، همواره بایست مورد بازنگری قرار داده شود (ویراستاری شود، مورد تایید مدیر قرار گیرد و …). برای این منظور، نرم افزار ماکروسافت Word امکانات بسیار خوبی برای بازنگری (Reviewing) قرار داده است که در این قسمت این موارد به همراه نحوه استفاده از آنها تشریح شده است.

اجرام که ساکنان این ایوانند                                 اسباب تردد خردمندانند
هان تاسر رشته خرد گم نکنی                             کانان که مدبرند سرگردانند

خیام

۲ مشاهده
بازنگری و بررسی نوشته ها در مایکروسافت ورد

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X