درس ۴: مدلسازی چالش ترکیب مواد

ترکیب مواد در صنایع مختلف همانند صنایع شیمیایی، غذایی، تهیه مواد و مصالح و … کاربرد فراوانی دارد، در این مسئله ما به دنبال بدست آوردن بهترین اندازه هر یک از مواد موجود برای بدست آوردن یک ترکیب بهینه هستیم. در این بخش پس از تعریف این مسئله یک مثال کاربردی از آن در کارخانه مواد غذایی دام تعریف و مدلسازی می شود.

برای تسلیم شدن همیشه زود است

نورمن وینسنت پیل

It’s always too early to quit

Norman Vincent Peale

۱۸ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X