درس۴: کار با جداول در اکسل – بخش ۲

تنظیمات و کار با جداول

در این بخش به ادامه‌ی بررسی جداول در نرم‌افزار اکسل می‌پردازیم. همچنین چگونگی فیلتر نمودن داده‌ها را با استفاده از ابزار Slicer شرح خواهیم داد.

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.

Abraham Lincoln

 

مطمئن شو که پای خود را در جای درستی قرار داده ای، سپس محکم وایستا

آبراهام لینکولن

۱۶۳ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X