درس ۱۲: روابط بین ریشه ها و ضرایب معادله درجه ۲

در این بخش می‌آموزیم که بدون حل یک معادله بتوانیم روابط بین ریشه ها را بیابیم.

با توجه به این که حل برخی از معادلات درجه۲ جواب‌های گنگ دارند اما ضرب و یا جمع و تفریق آن ها دارای یک جواب گویا است، در نتیجه به جای این که ایتدا معادله را حل کنیم و جواب های گنگ بدست آوریم سپس آن ها را با هم جمع کنیم ، از همان ابتدا نستقیمن به سراغ حاصل ضرب و یا جمع و تفریق آن می‌رویم.

این جهان کوهست و فعل ما ندا   /    سوی ما آید نداها را صدا

«مولانا»

۹۵ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X