درس ۳: عملیات جبری الگوریتم سیمپلکس

الگوریتم سیمپلکس در هر بار تکرار خود یکسری گام ها را اجرا می کند، که این گام تشکیل شده اند از یکسری از عملیات جبری که به صورت ماتریسی انجام می شود. در این بخش فرمول ها و عملیاتی جبری که در الگوریتم سیمپلس انجام می شود گفته می شود.

ازویست فرمان و زویست مهر                  به فرمان اویست بر چرخ مهر

ز رای وز تیمار او نگذریم                         نفس جز به فرمان او نشمریم

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۸ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X