ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۹: مثال آنالیز واریانس یک طرفه با طرح بلوکی

در اینجا یک مثال در خصوص آنالیز واریانس یک طرفه با طرح بلوکی تشریح و محاسبات آن در نرم افزار اکسل انجام می شود.

مباد آندل که او سوزی ندارد / هوای مجلس افروزی ندارد

برو در عشقبازی سر برافراز / به کوی عشق نام و ننگ در باز

کزین بهتر خرد را پیشه‌ای نیست / وزین به در جهان اندیشه‌ای نیست

عبید زاکانی – عشق نامه

۲۱ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X