درس ۱: معرفی آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده

در این بخش یک معرفی اولیه برای علم آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها داریم و چرایی مهم بودن این مبحث را باهم خواهیم دید.

صلاح کار کجا و من خراب کجا                                             ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس                                    کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

حافظ

۴۴ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X