فرمول های تاریخ و زمان

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان با مقادیر تاریخ و زمان کار کرد

23

دی'97

تابع NETWORKDAYS.INTL

شرح تابع NETWORKDAYS.INTL درجه اهمیت: کاربردی تابع NETWORKDAYS.INTL تعداد روزهای کاری بین دو تاریخ ورودی را محاسبه می‌کند و به …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع YEARFRAC

شرح تابع YEARFRAC درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع YEARFRAC تعداد روزهای بین دو تاریخ معین را به صورت کسری از …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع YEAR

شرح تابع YEAR درجه اهمیت: بسیار کاربردی از طریق تابع YEAR یک رقم صحیح که نمایانگر سال است از یک …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع WORKDAY.INTL

شرح تابع WORKDAY.INTL درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع WORKDAY.INTL یک تاریخ آغازی را گرفته و پس از افزودن روزهای کاری …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع WORKDAY

شرح تابع WORKDAY درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع WORKDAY تعدادی معین از روزهای کاری را به یک تاریخ افزوده و …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع WEEKNUM

شرح تابع WEEKNUM درجه اهمیت: کاربردی از طریق تابع WEEKNUM یک عدد طبیعی به دست می‌آید که نشان دهنده تعداد …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع WEEKDAY

شرح تابع WEEKDAY درجه اهمیت تابع: کاربردی از طریق تابع WEEKDAY یک عدد طبیعی به دست می‌آید که نشان دهنده …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع TODAY

شرح تابع TODAY درجه اهمیت: بسیار کاربردی در تابع TODAY تاریخ لحظه‌ استفاده از تابع در اکسل وارد می‌شود و …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع TIMEVALUE

شرح تابع TIMEVALUE درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع TIMEVALUE یک رشته متنی را که به صورت فرمت زمان است، به …

بیشتر بخوانید

23

دی'97

تابع TIME

شرح تابع TIME درجه اهمیت: بسیار کاربردی در تابع TIME اعداد ساعت، دقیقه و ثانیه به صورت عدد در اکسل …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X