ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

فرمول های تاریخ و زمان

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان با مقادیر تاریخ و زمان کار کرد

00

دی'۹۷

تابع NETWORKDAYS.INTL

شرح تابع NETWORKDAYS.INTL درجه اهمیت: کاربردی تابع NETWORKDAYS.INTL تعداد روزهای کاری بین دو تاریخ ورودی را محاسبه می‌کند و به …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع YEARFRAC

شرح تابع YEARFRAC درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع YEARFRAC تعداد روزهای بین دو تاریخ معین را به صورت کسری از …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع YEAR

شرح تابع YEAR درجه اهمیت: بسیار کاربردی از طریق تابع YEAR یک رقم صحیح که نمایانگر سال است از یک …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع WORKDAY.INTL

شرح تابع WORKDAY.INTL درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع WORKDAY.INTL یک تاریخ آغازی را گرفته و پس از افزودن روزهای کاری …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع WORKDAY

شرح تابع WORKDAY درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع WORKDAY تعدادی معین از روزهای کاری را به یک تاریخ افزوده و …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع WEEKNUM

شرح تابع WEEKNUM درجه اهمیت: کاربردی از طریق تابع WEEKNUM یک عدد طبیعی به دست می‌آید که نشان دهنده تعداد …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X