• الگوریتم سیمپلکس
    0( 0 نقد و بررسی )
    45 دانشجو
    رایگان