ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

فرمول های مالی

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان عملیات و تحلیل های مالی را انجام داد

00

دی'۹۷

تابع NOMINAL

شرح تابع NOMINAL درجه اهمیت: کاربردی تابعNOMINAL مقدار نرخ بهره اسمی را بر اساس نرخ بهره موثر و تعداد دوره …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ODDLYIELD

شرح تابع ODDLYIELD درجه اهمیت: متوسط تابع ODDLYIELD تابع مقدار بازده اروراق را با توجه به اولین دوره فرد (کوتاه …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ODDLPRICE

شرح تابع ODDLPRICE درجه اهمیت: متوسط تابع ODDLPRICE تابع قیمت به ازای هر ۱۰۰ دلار ارزش برگ در اروراق را …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع YIELDMAT

شرح تابع YIELDMAT درجه اهمیت: کاربردی تابع YIELDMAT بازده سالانه یک اوراق را که در تاریخ سر رسید بهره می …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع YIELDDISC

شرح تابع YIELDDISC درجه اهمیت: کاربردی تابع YIELDDISC بازده سالانه یک اوراق تخفیفی را محاسبه می کند. نوشتار این تابع …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع YIELD

شرح تابع YIELD درجه اهمیت: کاربردی تابع YIELD بازده اوراق را که به صورت دوره ای بهره می دهد محاسبه …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X