فرمول های مالی

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان عملیات و تحلیل های مالی را انجام داد

17

دی'97

تابع NOMINAL

شرح تابع NOMINAL درجه اهمیت: کاربردی تابعNOMINAL مقدار نرخ بهره اسمی را بر اساس نرخ بهره موثر و تعداد دوره …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع ODDLYIELD

شرح تابع ODDLYIELD درجه اهمیت: متوسط تابع ODDLYIELD تابع مقدار بازده اروراق را با توجه به اولین دوره فرد (کوتاه …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع ODDLPRICE

شرح تابع ODDLPRICE درجه اهمیت: متوسط تابع ODDLPRICE تابع قیمت به ازای هر ۱۰۰ دلار ارزش برگ در اروراق را …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع YIELDMAT

شرح تابع YIELDMAT درجه اهمیت: کاربردی تابع YIELDMAT بازده سالانه یک اوراق را که در تاریخ سر رسید بهره می …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع YIELDDISC

شرح تابع YIELDDISC درجه اهمیت: کاربردی تابع YIELDDISC بازده سالانه یک اوراق تخفیفی را محاسبه می کند. نوشتار این تابع …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع YIELD

شرح تابع YIELD درجه اهمیت: کاربردی تابع YIELD بازده اوراق را که به صورت دوره ای بهره می دهد محاسبه …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع XNPV

شرح تابع XNPV درجه اهمیت: کاربردی تابع XNPV  مقدار ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری را بر اساس نرخ تخفیف …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع XIRR

شرح تابع XIRR درجه اهمیت: کاربردی تابع XIRR نرخ بهره داخلی (نرخ بازگشت سرمایه داخلی) را برای یک مجموعه از …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع VDB

شرح تابع VDB درجه اهمیت: کاربردی تابع VDB  مقدار استهلاک یک دارایی را با استفاده از تراز نزول دوبل یا …

بیشتر بخوانید

17

دی'97

تابع TBILLYIELD

شرح تابع TBILLYIELD درجه اهمیت: متوسط تابع TBILLYIELD بازده صورت حساب خزانه داری را محاسبه می کند. نوشتار این تابع …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X