فرمول های عملیات منطقی

فرمول های مروبط به عملیات منطقی که مقادیر True و False (صحیح و غلط) را بر می گردانند

19

دی'97

تابع XOR

شرح تابع XOR درجه اهمیت: متوسط تابع XOR یک یا چند شرط را بررسی کرده و در صورتی که به …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع TRUE

شرح تابع TRUE درجه اهمیت: کاربردی تابع TRUE در اکسل برای خروجی، مقدار منطقی TRUE را می‌دهد که برای اکسل …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع SWITCH

شرح تابع SWITCH درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع SWITCH یک ورودی را بر اساس تعدادی شروط تعیین شده توسط شما …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع OR

شرح تابع OR درجه اهمیت: کاربردی تابع OR در اکسل یک عملیات منطقی است که یک سری شروط را بررسی …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع NOT

شرح تابع NOT درجه اهمیت: کاربردی تابع NOT یک مقدار منطقی FALSE را به TRUE و همچنین مقدار منطقی TRUE …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع IFS

شرح تابع IFS درجه اهمیت تابع: بسیار کاربردی تابع IFS یک ورودی را بر اساس تعدادی شروط تعیین شده توسط …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع IFNA

شرح تابع IFNA درجه اهمیت تابع: کاربردی در تابع IFNA می‌توانیم در صورتی که برای یک مقدار ورودی، خطای#N/A  بروز …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع IFERROR

شرح تابع IFERROR درجه اهمیت: بسیار کاربردی در تابع IFERROR می‌توانیم در صورتی که برای یک مقدار ورودی، یکی از …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع IF

شرح تابع IF درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع IF در اکسل یک عملیات منطقی است که شرط ورودی را بررسی …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع FALSE

شرح تابع FALSE درجه اهمیت: کاربردی تابع FALSE در اکسل برای خروجی، مقدار منطقی FALSE را می‌دهد که برای اکسل …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X