ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

فرمول های جستجو و رفرنس دهی

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان سلول های مختلف را پیدا کرد یا سلول ها را رفرنس دهی کرد

00

دی'۹۷

تابع VLOOKUP

شرح تابع VLOOKUP درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع VLOOKUP یک ورودی موجود در اولین ستون از سمت چپ یک جدول …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع TRANSPOSE

شرح تابع TRANSPOSE درجه اهمیت: کاربردی تابع TRANSPOSE یک یا چند ردیف (افقی) از سلول ها را به صورت ستون …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع RTD

شرح تابع RTD درجه اهمیت: کم تابع RTD داده های real-time را از نرم افزارهایی که دستور COM را پشتیبانی …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ROWS

شرح تابع ROWS درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع ROWS یک آرایه یا بازه‌ای از سلول ها را به عنوان ورودی …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ROW

شرح تابع ROW درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع ROW شماره ردیف یک سلول یا اولین ردیف بازه‌ای از سلول ها …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع OFFSET

شرح تابع OFFSET درجه اهمیت تابع:  بسیار کاربردی تابع OFFSET مقدار (یا مقادیر) موجود در یک سلول (یا بازه ای …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X