ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

فرمول های ریاضیات و مثلثات

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان عملیات ریاضی و مثلثاتی مختلف را انجام داد

00

دی'۹۷

تابع LN

شرح تابع LN درجه اهمیت: کاربردی تابع LN در اکسل، لگاریتم طبیعی (لگاریتم بر پایه e) را بر اساس عدد …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع EXP

شرح تابع EXP درجه اهمیت: کاربردی تابع EXP در اکسل مقدار ثابت ریاضی e (عدد نپر) را به توان عدد …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع PI

شرح تابع PI درجه اهمیت: کاربردی تابع PI در اکسل مقدار ثابت ریاضی (pi)   را دقیقا به ۱۵ رقم (۱۴ …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ROUNDUP

شرح تابع ROUNDUP درجه اهمیت: کاربردی تابع ROUNDUP در اکسل عدد داده شده را به سمت بالا (دور از صفر) …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ROUNDDOWN

شرح تابع ROUNDDOWN درجه اهمیت: کاربردی تابع ROUNDDOWN در اکسل عدد داده شده را به سمت پایین (صفر) رند می‌کند …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۷

تابع ROUND

شرح تابع ROUND درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع ROUND در اکسل عدد داده شده و اعداد اعشاری را به سمت بالا …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X