فرمول های آماری

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان عملیات مربوط به احتمالات و آمار را انجام داد

25

دی'97

تابع MAXIFS

شرح تابع MAXIFS درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع MAXIFS در اکسل بزرگترین مقدار را از مجموعه مقادیر در یک لیست …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع MINIFS

شرح تابع MINIFS درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع MINIFS در اکسل حداقل مقدار را از مجموعه مقادیر در یک لیست …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع SMALL

شرح تابع SMALL درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع SMALL در اکسل کوچکترین مقدار K امین را در یک بازه پیدا …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع MINA

شرح تابع MINA درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع MINA در اکسل کوچکترین مقدار را از یک لیست از اعداد باز …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع MIN

شرح تابع MIN درجه اهمیت تابع: بسیار کاربردی تابع MIN در اکسل کوچکترین مقدار را از مجموعه‌ای از مقادیر عددی …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع MAXA

شرح تابع MAXA درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع MAXA در اکسل بزرگترین مقدار را از یک لیست از اعداد باز …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع MAX

شرح تابع MAX درجه اهمیت تابع: بسیار کاربردی تابع MAX در اکسل بزرگترین مقدار را از مجموعه‌ای از مقادیر عددی …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع LARGE

شرح تابع LARGE درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع LARGE در اکسل بزرگترین  مقدار k امین را در یک بازه پیدا …

بیشتر بخوانید

25

دی'97

تابع COUNTIF

شرح تابع COUNTIF درجه اهمیت تابع: بسیار کاربردی تابع COUNTIF در اکسل تعداد سلول‌های موجود در یک محدوده که شرط …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X