فرمول های کار با رشته های متنی

فرمول هایی که مربوط به کارهای متنی، کار با کاراکترها، پردازش رشته های متنی مانند جداسازی، ادغام، یافتن و تبدیل می شود

19

دی'97

تابع VALUE

شرح تابع VALUE درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع VALUE در اکسل با دریافت یک متن یا یک سلول، یک مقدار …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع UPPER

شرح تابع UPPER درجه اهمیت: کم تابع UPPER در اکسل برای متونی که از حروف انگلیسی استفاده می‌کنند به منظور …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع UNICODE

شرح تابع UNICODE درجه اهمیت تابع: کم تابع UNICODE کد عددی مربوط به اولین کاراکتر یک رشته متنی را استخراج …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع UNICHAR

شرح تابع UNICHAR درجه اهمیت تابع: کم تابع UNICHAR با دریافت یک عدد به عنوان ورودی، کد مربوط به آن …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع TRIM

شرح تابع TRIM درجه اهمیت: کاربردی تابع TRIM در اکسل فاصله (Space) های اضافه که ممکن است ابتدا و انتهای …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع TEXTJOIN

شرح تابع TEXTJOIN درجه اهمیت تابع: کاربردی تابع TEXTJOIN در اکسل یک سری از رشته های متنی یا هرگونه ورودی …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع TEXT

شرح تابع TEXT درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع TEXT در اکسل با دریافت یک مقدار یا یک سلول، یک مقدار …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع T

شرح تابع T درجه اهمیت: کاربردی تابع T در اکسل با دریافت یک مقدار ورودی آن را از نظر نوع …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع SUBSTITUTE

شرح تابع SUBSTITUTE درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع SUBSTITUTE در اکسل با دریافت یک رشته متنی یک یا چند کاراکتر …

بیشتر بخوانید

19

دی'97

تابع SEARCH

شرح تابع SEARCH درجه اهمیت: بسیار کاربردی تابع SEARCH در اکسل جایگاه یک کاراکتر مشخص را در یک رشته متنی …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X