در علوم و مباحث مختلف ما همیشه بدنبال این هستیم که بفهمیم عوامل مختلف باهم چه ارتباطی دارند تا از آن طریق بتوانیم بهترین تصمیمات را اتخاذ نماییم. می توانیم مقادیر مناسب از ترکیبی از عوامل را برای رسیدن به یک نتیجه مناسب انتخاب کنیم یا به طور مثال متغیری را از طریق عوامل تاثیر گذار بر آن پیش بینی کنیم. در این راستا قدم اول شناخت روابط بین متغیرها است که توسط مباحث آنالیز واریانس انجام می شود.

ثبت نام در وب سایت و شرکت در دوره رایگان است

مشاهده رایگان هر ویدئو در بخش «برنامه آموزشی»

۱۳۵ مشاهده

آنالیز واریانس مجموعه ای از مدل های آماریی است که به ما کمک می کند تا متوجه شویم آیا یک متغیر (به نام متغیر پاسخ یا متغیر وابسته) با یک یا چند متغیر دیگر رابطه ای دارد یا خیر. این کار با طراحی یکسری آزمایشات که به ما در شناخت این رابطه کمک می کنند و سپس با بررسی نتایج بدست آمده انجام می شود. این مبحث حالت بسط داده شده آزمون فرض میانگین ها بین چند جامعه و زیرمجموعه ای از مبحث طراحی آزمایشات Design of Experiments است.

توسط آنالیز واریانس تاثیر یک عامل بر عاملی دیگر (که به آن آنالیز یک طرفه می گویند) یا تاثیر دو عامل بر عاملی دیگر (که به آن آنالیز دو طرفه می گویند) را بررسی می کنیم.

در این دوره سعی شده تا مبحث آنالیز واریانس، یک طرفه و دو طرفه، به طور کامل تشریح و به همراه مثال های کاربردی در دنیای واقعی درک مناسبی به دانشجو در این زمینه داده شود. همچنین با داده های عملی در نرم افزار مایکروسافت اکسل و نرم افزار قوی آماری SPSS سعی شده تا افراد را با چالش های عملی موجود و نحوه بکارگیری این روش و ابزارها در آشنا نماییم تا استفاد از این نرم افزارها بتوانند مسائل آماری را انجام دهند.

پیش نیاز ها و نیازمندی ها:

آشنایی با مفاهیم اولیه نرم افزار اکسل

دوره برآورد پارامترها و آزمون های فرض

مطالب پوشش داده شده در این دوره:

مفاهیم و کاربردهای آنالیز واریانس

آنالیز واریانس یک طرفه

آنالیز یک طرفه با تعداد نمونه متفاوت

آنالیز یک طرفه با طرح بلوکی

آنالیز واریانس دو طرفه

آنالیز دو طرفه با تعداد نمونه متفامت

برنامه درسی دوره

آنالیز واریانس یک طرفه
درس ۱: مفاهیم و کاربردهای آنالیز واریانس جزئیات رایگان 00:00:00
تعریف آنالیز واریانس
درس ۲: آنالیز واریانس یک طرفه جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی اثر یک عامل بر عامل دیگر
درس ۳: مثال آنالیز واریانس یک طرفه جزئیات رایگان 00:00:00
مثالی از آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه نمونه برابر
درس ۴: آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
انجام آنالیز واریانس یک طرفه در اکسل با داده های واقعی و عملی
آنالیز واریانس یک طرفه نامتوازن
درس ۵: آنالیز واریانس یک طرفه با تعداد نمونه متفاوت در هر سطح جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریانس نامتوازن
درس ۶: آنالیز واریانس یک طرفه با تعداد نمونه متفاوت در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریانس نامتوازن در اکسل با داده های عملی
درس ۷: آنالیز واریانس یک طرفه در SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریانس با طرح بلوکی
درس ۸: آنالیز واریانس یک طرفه با طرح بلوکی جزئیات رایگان 00:00:00
طرح بلوکی کاملاً تصادفی
درس ۹: مثال آنالیز واریانس یک طرفه با طرح بلوکی جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریانس دو طرفه
درس ۱۰: آنالیز واریانس دو طرفه جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریانس دو طرفه برای بررسی تاثیر دو عامل بر متغیر پاسخ به همراه اثر متقابل آنها
درس ۱۱: مثال آنالیز واریان دو طرفه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۲: آنالیز واریانس دو طرفه با تعداد نمونه متفاوت در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
آنالیز واریان دو طرفه در اکسل در زمانی که تعداد نمونه ها متفاوت باشند
درس ۱۳:آنالیز واریانس دو طرفه در نرم افزار SPSS جزئیات رایگان 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • رایگان
  • 120 روز
  • لیست آرزو
24 دانشجو ثبت نام کرد

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X