ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

تحلیل رگرسیون به مجموعه ای از روش های آماری به منظور مدلسازی روابط بین متغیرها گفته می شود. معنوی لغوی رگرسیون برگشت پیدا کردن است و از یک نظریه مطرح شده در زمینه زیست شناسی آمده است، که در آن گفته شده قد فرزندان به میانگین قد والدین خود برگشت دارند.

ثبت نام در وب سایت و شرکت در دوره رایگان است

مشاهده رایگان هر ویدئو در بخش «برنامه آموزشی»

۳۱۵ مشاهده
معرفی دوره آموزش رگرسیون

زمانی که متوجه شدیم یک متغیر به یکسری از متغیرهای دیگر وابسته است، خواهان بررسی این روایط هستیم و سعی داریم با استفاده از روش های آماری رفتار متغیر وابسته را بر اساس متغرهای دیگر (که به آنها متغیرهای مستقیم می گویم) را تعریف نماییم. بنابراین هدف اصلی تحلیل رگرسیون تعریف رفتار یک متغیر وابسته بر اساس متغیرهای مستقل دیگر است به طوریکه بتوانیم با دانستن مقادیر متغیرهای مستقل مقادیری که متغیر وابسته می تواند داشته باشد را تعیین کنیم.

محتویات دوره تجزیه و تحلیل رگرسیون

در این دوره سعی شده تا تمامی سرفصل هایی که در دوره آمار مهندسی در مقطع کارشناسی وجود دارد را به همراه مثال های کاربردی و تجزیه و تحلیل آنها در نرم افزارهای مایکروسافت اکسل و SPSS ارائه نماییم. بنابراین پس از ارائه تعاریف و کاربردها، ابتدا مدل خطی ساده را تشریح و مثال کاربردی آن را در نرم افزارها ارائه کردیم. سپس در خصوص نحوه تجزیه و تحلیل آن به طور مفصل بحث و گفتگو کردیم. سپس وارد بحث برگشت غیرخطی و چند جمله ای می شویم. در آخر رگرسیون چند متغیره را تعریف می کنیم و مثال کاربردی آن را بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت سهام با استفاده از رگرسیون چند متغیره به طور مفصل در اکسل و به طور خلاصه در SPSS ارائه کرده ایم.

پیش نیاز ها و نیازمندی ها:

دوره آنالیز واریانس

آشنایی با مفاهیم اولیه نرم افزار اکسل

مطالب پوشش داده شده در این دوره:

مفاهیم و کاربردها

مدل ساده خطی رگرسیون

برآورد فاصله و آزمون های فرض

برگشت غیر خطی

رگرسیون چند جمله ای

رگرسیون چند متغیره

تجزیه و تحلیل قیمت سهام شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره

برنامه درسی دوره

مفاهیم و مدل ساده خطی
درس ۱: مفاهیم و کاربردهای آنالیز واریانس جزئیات رایگان 00:00:00
تعریف آنالیز واریانس
درس ۲: مدل رگرسیون ساده خطی جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳: مثال رگرسیون ساده خطی جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴: تعیین معادله خط رگرسیون در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
تحلیل رگرسیون
درس ۵: برآورد فاصله ای در رگرسیون جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۶: تحلیل ضریب همبستگی جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۷: آزمون های فرض در رگرسیون جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۸: تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۹: تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی در SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
رگرسیون غیر خطی
درس ۱۰: برگشت غیر خطی جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۱: برگشت غیر خطی در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۲: برگشت غیر خطی در SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۳: رگرسیون چند جمله ای جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۴: رگرسیون چند جمله ای در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
رگرسیون چند متغیره
درس ۱۵: رگرسیون چند متغیره جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۶: تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای قیمت سهام در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۷: رگرسیون چند متغیره در SPSS جزئیات رایگان 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • رایگان
  • 10 روز
  • لیست آرزو
32 دانشجو ثبت نام کرد

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X