ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

در این دوره‌ دانش مدیریت پروژه از دو دیدگاه مدیریتی و دانشگاهی تشریح و مدیریت پروژه با نرم‌افزار Microsoft Project آموزش داده شده است.
به این معنی که در مباحث مدیریتی به نکاتی که می‌بایست در پروژه‌ها و در عمل در نظر گرفته شوند می‌پردازیم. در بیان مباحث دانشگاهی، موارد آکادمیک پر رنگ‌تر خواهند بود و برای آموزش نرم‌افزار MSP ، با تعریف یک پروژه‌ی فرضی، مدیریت پروژه با استفاده از این نرم‌افزار تدریس شده است.

ثبت نام در وب سایت و شرکت در دوره رایگان است

مشاهده رایگان هر ویدئو در بخش «برنامه آموزشی»

مدیریت پروژه دانشی است که برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل پروژه ها توسعه داده شده است. این دانش دارای پنج گام اصلی شامل فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و خاتمه می باشد. هر یک از این فرآیندها دارای چالش های خاص خود هتسند که موجب شده تا این علم وسعت بسیار زیادی پیدا کند. در این دوره تمرکز اصلی بر برنامه ریزی و کنترل پروژه بوده و سعی شده تا با استفاده از نرم افزار MSP (Microsoft Project) که ابزاری بسیار محبوب و ساده برای مدیریت پروژه می‌باشد یک پروژه عملی (با عنوان پروژه تهیه پایانامه دانشگاهی) را توسعه داده، برنامه ریزی کرده و راهکارهای کنترل آن را تشریح کنیم. همچنین دیگر گام های اصلی مدیریت پروژه تشریح شده اند اما با توجه به اینکه وسعت این مباحث بسیار گسترده خواهد بود، برای دیگر گام ها در سطح تشریح اولیه اکتفا نموده و تمرکز اصلی بر دو گام برنامه ریزی و کنترل خواهد بود. افراد با گذرندان این دوره، توانایی لازم برای ادامه حرفه کاری خود در سطح کارشناس مدیریت پروژه را خواهند داشت و با زمینه های دیگری که بایست خود را تقویت کنند آشنا خواهند شد. همچنین پروژه فرضی در نظر گرفته شده برای این دوره طوری انتخاب شده است که عموم افراد با آن آشنا باشند، زیرا مبحث مدیریت پروژه یکی از دانش هایی است که نیاز است افرادی که در آن زمینه فعالیت می‌کنند در یک تخصص خاص (همانند پروژه های عمرانی، نرم افزاری، تولید، سیستمی و …) مهارت داشته با فعالیت های این نوع پروژه ها آشنا شوند. بر این اساس پروژه فرضی که گام های آن برای عموم آشنا است می تواند راهنمایی برای کسب دانش مدیریت پروژه و راهگشایی برای توسعه آن در دیگر تخصص ها باشد.

پیش نیاز ها و نیازمندی ها

دسترسی به نرم افزار مایکروسافت پروجکت (MSP) نسخه‌ی ۲۰۱۳ به بالا

مطالب پوشش داده شده در این دوره

مفهوم پروژه و شرح گام‌های مدیریت پروژه

شرح ساختار شکست کار WBS

دیاگرام‌های شبکه‌ای فعالیت‌ها ( شبکه‌های AON و AOA)

برنامه‌ریزی زمان پروژه (محاسبات زمانی بر روی شبکه‌ها، فرجه‌ها، مسیر بحرانی و …)

برنامه‌ریزی منابع پروژه (تخصیص منابع محدود ، تسطیح منابع و …)

برنامه ریزی هزینه و مدیریت ریسک پروژه

کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP (Microsoft Project)

برنامه درسی دوره

تعریف مدیریت پروژه
درس ۱: پروژه چیست؟ جزئیات رایگان 00:21:00
تعریف یک محصول پروژه ای
درس ۲: گام های مدیریت پروژه جزئیات رایگان 00:41:00
فرآیند برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بهبود
درس ۳: استانداردهای مدیریت پروژه جزئیات رایگان 00:09:00
درس۴: مدیریت ذینفعان جزئیات رایگان 00:35:00
برنامه ریزی فعالیت های پروژه
درس ۵: ساختار شکست کار (WBS) جزئیات رایگان 00:22:00
درس ۶: ورود اطلاعات ساختار شکست کار در MSP جزئیات رایگان 00:28:00
درس ۷: وابستگی و توالی فعالیت‌ها جزئیات رایگان 00:27:00
درس ۸: رسم شبکه‌های پروژه جزئیات رایگان 00:38:00
درس۹: تعریف روابط وابستگی فعالیت‌ها در MSP جزئیات رایگان 00:18:00
برنامه ریزی زمان پروژه
درس ۱۰: زمانبندی پروژه در شبکه AOA جزئیات رایگان 00:29:00
درس ۱۱: فرجه‌ها در پروژه جزئیات رایگان 00:35:00
درس ۱۲: محاسبات زمانی پروژه در شبکه AON جزئیات رایگان 00:25:00
درس ۱۳: زمانبندی پروژه در MSP جزئیات رایگان 00:22:00
برنامه ریزی منابع پروژه
درس ۱۴: تخصیص منابع محدود RCPSP جزئیات رایگان 00:21:00
درس ۱۵: تخصیص منابع در MSP جزئیات رایگان 00:46:00
مدیریت هزینه پروژه
درس ۱۶: مدیریت هزینه در پروژه جزئیات رایگان 00:18:00
درس ۱۷: برآورد هزینه‌ها جزئیات رایگان 00:11:00
درس ۱۸: بودجه‌بندی پروژه جزئیات رایگان 00:08:00
مدیریت ریسک
درس ۱۹: مدیریت ریسک جزئیات رایگان 00:12:00
اجرا و کنترل پروژه
درس ۲۰: کنترل پروژه جزئیات رایگان 00:15:00
درس ۲۱: کنترل پروژه با MSP جزئیات رایگان 00:13:00
درس ۲۲: مدیریت ارزش کسب شده (EVM) جزئیات رایگان 00:36:00
درس ۲۳: تهیه گزارش از MSP جزئیات رایگان 00:20:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • رایگان
  • 90 روز
  • لیست آرزو
194 دانشجو ثبت نام کرد

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X