ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ها

۲۹۹,۰۰۰ تومان

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها به منظور مدیریت اموال و دارایی ها توسعه داده شده است. در این نرم افزار هیچگونه پسوردی وجود ندارد و کاربر می تواند تغییرات دلخواه خود را اعمال نماید. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید انواع اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های خود را ثبت ، نگهداری و پیگیری کنید. این اطلاعات به طور کلی شامل مشخصات اصلی دارایی ، اطلاعات تامین کننده ، اطلاعات شخص استفاده کننده ، محل نگهداری ، تعمیرات و نگهداری دوره ای ، بیمه نامه ها ، گارانتی ها و اطلاعات تعمیرگاه های مجاز است

برای اطلاعات بیشتر، خواهشمند است ویدئوی راهنمای استفاده از این نرم افزار را در بخش «توضیحات» محصول مشاهده نمایید.

همچنین برای استفاده از این نرم افزار نیاز است تا مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) نسخه 2013 به بالا تحت ویندوز داشته باشید.

توضیحات

محصول مدیریت و ردیابی اموال و دارایی

این نرم افزار به منظور مدیریت اموال و دارایی ها ی شرکت ها، دفاتر یا اشخاص توسعه داده شده است. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید انواع اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های خود را ثبت، نگهداری و پیگیری کنید. این اطلاعات به طور کلی شامل:

 • مشخصات اصلی دارایی
 • اطلاعات تامین کننده
 • اطلاعات شخص استفاده کننده
 • محل نگهداری
 • تعمیرات و نگهداری دوره ای
 • بیمه نامه ها
 • گارانتی ها
 • اطلاعات تعمیرگاه های مجاز

شرح کلی

فرم دارایی

در این نرم افزار یک فرم اصلی به نام فرم دارایی وجود دارد. که تمامی اطلاعات مربوط به دارایی ها را می توان در آنجا ثبت، خوانش و بروز رسانی کرد. پس از ثبت اطلاعات، تمامی داده ها در جدوال مربوط به خود ذخیره خواهند شد.

اطلاعات دارایی

این اطلاعات شامل تمامی اطلاعات مربوط به مشخصات دارایی است. از قیبل کد دارایی، عنوان، وضعیت کنونی، مشخصات فنی، توضیحات کلی،  تاریخ خرید و تاریخ شروع وضعیت.

اطلاعات شخص بهره گیرنده

اطلاعات مربوط به فردی که در حال استفاده از آن است. از قبیل، کد پرسنلی (یا کد ملی)، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل شخص.

اطلاعات مرکز هزینه (محل استفاده)

محلی که دارایی در آن قرار دارد. شامل نام مرکز، شرایط محیطی آن مرکز، آدرس مرکز و نیز شرایط محیطی که باید برای دارایی فراهم شود.

اطلاعات بیمه

اطلاعات بیمه نامه های خاص دارایی. شامل، شماره بیمه نامه، عنوان بیمه نامه، شرح بیمه نامه، تاریخ اعتبار و اطلاعات مربوط به شرکت بیمه کننده (عنوان شرکت، اطلاعات تماس و آدرس شرکت).

به همراه امکان اضافه کردن بیمه نامه به تعداد دلخواه.

اطلاعات گارانتی (ضمانت نامه)

اطلاعات گارانتی ها / ضمانت نامه ها دارایی. شامل شماره ضمانت نامه، عنوان ضمانت نامه، شرح ضمانت نامه، تاریخ اعتبار و اطلاعات مربوط به شرکت گارانتی کننده (اطلاعات تماس و آدرس شرکت).

به همراه امکان اضافه کردن تعداد دلخواه بیمه نامه.

اطلاعات نمایندگی تعمیرات

اطلاعات نمایندگی تعمیرات. شامل، عنوان شرکت، اطلاعات تماس ، آدرس و توضیحاتی در خصوص این نمایندگی. به همراه امکان اضافه کردن تعداد دلخواه مرکز تعمیرات.

اطلاعات تامین کننده

اطلاعات مربوط به تامین کننده. شامل، تاریخ خرید، شماره فاکتور، عنوان تامین کننده، اطلاعات تماس، آدرس و توضیحات مربوط به تامین کننده.

تعمیرات و نگهداری دوره ای

اطلاعات مربوط به تعمیرات و نگهداری. دوره شامل، عنوان عملیات، شرح عملیات، توضیحات بیشتر و تخصصی برای عملیات. دوره انجام، مسئول انجام دهنده (به همراه شماره پرسنلی و اطلاعات تماس او)

به همراه امکان افرودن تعداد دلخواه عملیات تعمیرات و نگهداری دوره ای.

جدوال ذخیره داده ها ی مدیریت اموال و دارایی

برای نگهداری داده های این نرم افزار تعداد زیادی جدول ذخیره اطلاعات توسعه داده شده است. که بر اساس نوع داده ها هریک از آن در جدوال خاص خود قرار می گیرند.

به طوریکه علاوه بر ذخیره سازی راحت امکان بررسی، تغییر و ایجاد گزارشات توسط کاربران نیز به سادگی قابل انجام است.

فرم های خاص

همچنین در این نرم افزار تعداد زیادی فرم خاص هریک از اطلاعات دارایی ها تعریف شده است:

فرم افراد:

در این فرم با وارد کردن شمار پرسنلی ( یا کد ملی) کارمندان می توان مشاهده کرد که چه دارایی هایی تحت استفاده و بهره برداری آنها قرار دارد.

همچنین در این فرم می توانید اطلاعات یک کارمند را به بروز رسانی نمایید.

فرم مسئول نگهداری:

در این فرم دارایی های مختلفی که یک شخص بخصوص باید از آنها به صورت دوره ای نگهداری کند و وظیفه تعمیرات نگهداری دوره ای آن ها را دارد نمایش داده می شود.

تنها کافیست که کد ملی (یا کد پرسنلی شخص یا عنوان پیمانکاری که این وظیفه را دارد) وارد نمایید. همچنین در این فرم می توانید اطلاعات مربوط به مسئول نگهداری را تغییر داده و بروز رسانی نمایید.

فرم مرکز هزینه:

این فرم تمامی دارایی هایی که در یک مرکز هزینه (جایی که اموال و دارایی ها در آن محل قرار دارد) را نمایش می دهد. تنها کافیست عنوان مرکز هزینه را وارد نمایید.

همچنین در این فمر می توانید اطلاعات مربوط به مرکز هزینه را تغییر داده و بروز رسانی کنید.

فرم بیمه:

در این فرم با وارد کردن نام شرکت بیمه می توانید تمامی بیمه نامه های مر بوط به هر دارایی که توسط این شرکت صادر شده را مشاهده نمایید.

همچنین می توانید اطلاعات مربوط به شرکت بیمه کننده را تغییر داده و بروز رسانی کنید.

فرم گارانتی:

در این فرم با وارد کردن نام شرکت گارانتی می توانید تمامی ضمانت نامه های مربوط به هر دارایی که توسط این شرکت صادر شده را مشاهده نمایید.

همچنین می توانید اطلاعات مربوط به شرکت گارانتی کننده را تغییر داده و بروز رسانی کنید.

فرم تعمیرگاه:

در این فرم می توانید با وارد کردن نام یک تعمیرگاه تمامی دارایی هایی که این شرکت توان انجام تعمیرات آنها را دارد مشاهد نمایید.

همچنین می توانید اطلاعات مربوط به تعمیرگاه را تغییر داده و بروز رسانی کنید.

فرم تامین کنندگان:

در این فرم می توانید با وارد کردن نام تامین کننده مشاهده کنید که چه دارایی هایی را از او خرید کردید. در چه تاریخی و با چه شماره فاکتوری (به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز).

همچنین می توانید اطلاعات مروبط به تامین کننده را در اینجا تغییر داده و بروز رسانی کنید.

امکانات نرم افزار مدیریت اموال و دارایی

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است و هیچگونه پسوردی در آن لحاظ نشده و کاربر می تواند تمامی تغییرات دلخواه خود را اعمال نماید.

به طور خلاصه امکانات زیر در نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ها در نظر گرفته است:

 • امکان ثبت، بروز رسانی و فراخوانی اطلاعات دارایی
 • در نظر گرفتن تمامی اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت دارایی
 • امکان ثبت تعداد دلخواه بیمه نامه
 • امکان ثبت تعداد دلخواه گارانتی نامه
 • امکان ثبت و دسترسی سریع به تعمیرگاه های مجاز
 • امکان ثبت تعداد دلخواه عملیات تعمیرات و نگهداری دوره ای
 • دسترسی سریع و راحت به داده های ذخیره شده در جدوال
 • امکان مشاهده دارایی هایی که تحت مسئولیت افراد و شرکت های مختلف است

ویدئوی راهنمای استفاده

۱۵۵ مشاهده
نرم افزار مدیریت و کنترل دارایی ها

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X