درس ۸: حل الگوریتم سیمپلکس با استفاده از فرمول نویسی در اکسل

در این بخش با استفاده از فرمول نویسی در اکسل یک مدل ریاضی خطی را بر اساس عملیات جبری سیمپلکس حل خواهیم کرد. نیاز است تا افراد کمی با فرمول نویسی در اکسل آشنا باشند. همچنین از آنجایی که الگوریتم سیمپلکس یک الگوریتم تکرار است (Iterative) بنابراین از یک ویژگی اکسل که ما عملیات های تکرار را برای مقدور می سازد به نام Iterative calculation را تشریح خواهیم کرد.

هر آنگه که در کار سستی کنی            همه رای ناتندرستی کنی

چو چیره شود بر دل مرد رشک             یکی دردمندی بود بی‌پزشک

دل مرد بیکار و بسیار گوی                   ندارد به نزد کسان آبروی

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۳۷ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X