درس ۱۷: الگوریتم سیمپلکس دوگان

با توجه به نظریه دوگان، می توان الگوریتمی تعریف کرد که در زمانی که مقدار دست راست عددی منفی بود (جواب پایه ای بدست آمده برای مدل اولیه نشدنی باشد) آن را از طریق الگوریتم دوگان حل کنیم (جواب نشدنی برای مدل اولیه یک جواب شدنی برای مدل دوگان است). بر این اساس می توان از یک جواب پایه نشدنی اولیه شروع کرد و با الگوریتم سیمپلکس دوگان به جواب نهایی رسید. در این جلسه الگوریتم سیمپلکس دوگان و طریقه حل آن در جدول  تشریح خواهد شد.

جهاندار بر داوران داورست                        ز اندیشهٔ هر کسی برترست

مکان و زمان آفرید و سپهر                       بیاراست جان و دل ما به مهر

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۵۷۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X