ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۸: تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی در اکسل

با توجه به مفاهیم یادگرفته شده در خصوص ضریب همبستگی، برآورد فاصله ای و آزمون های فرض، تمامی این موارد را در این قسمت بر روی داده های واقعی گرفته شده است از وب سایت http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease  در نرم افزار مایکروسافت اکسل انجام می دهیم.

هر چند بهشت صد کرامت دارد / مرغ و می و حور سرو قامت دارد

ساقی بده این بادهٔ گلرنگ به نقد / کان نسیهٔ او سر به قیامت دارد

عبید زاکانی

۴۳۸ مشاهده
تحلیل رگرسیون خطی در اکسل
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X