درس ۵: حل الگوریتم سیمپلکس در فرم جدول

زمانی که بخواهیم الگوریتم سیمپلکس را بدون کامیپوتر اجرا کنیم، برای خلاصه سازی و راحتر شدن عملیات جبری و اعدادی که باید محاسبه شوند، آن را در فرم جدول نوشته و بر اساس آن تکرار های الگوریتم را اجرا می کنیم. در این بخش فرم جدولی الگوریتم سیمپلکس را تشریح کرده و یک مثال کوچک برای تشریح بهتر آن ارائه مید

ز ما هرچ خواهند پاسخ دهیم                     بخواهش گران روز فرخ نهیم

از اندیشهٔ دل کس آگاه نیست                    به تنگی دل اندر مرا راه نیست

اگر پادشا را بود پیشه داد                         بود بی‌گمان هر کس از داد شاد

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۱۷ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X